För ordrar vilka skickas bortom Tyskland kan importskatt, tullavgift och tullkostnader tillkomma beroende på försändelsens destinationsland. Importavgifter och skatter tilläggs av respektive lands tullkontor och faktuerars till mottagaren. Detta baseras på importrelgerna för mottagarens land. För mer information, kontakta ditt tullkontor.